Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom NSM, PST og POD, og en revisjon av veilederen som ble utgitt første gang i 2010.

Veilederen har også fått et kortere, mer presist navn: «Terrorsikring».

Målgruppen for denne veilederen er hovedsakelig de private og offentlige virksomhetene som ligger utenfor sivilt beredskapssystem (SBS). Dette kan være alt fra skoler, kjøpesentre, bedrifter, produksjonsanlegg, kontorfellesskap – nær sagt alle som kan bli utsatt for terror eller pågående livstruende vold.