Nasjonal sikkerhetsmyndighet tilbyr en rekke veiledninger, håndbøker og andre former for rådgivning knyttet til blant annet Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven).