Versjonsoversikt
DatoEndring
21.04.22Oppdatert tekst under tiltakspunkt "Sårbarhetsflater"
11.03.22Oppdatert tekst under tiltakspunkt "Sårbarhetsflater" og "Identiteter og tilganger".
09.03.22Oppdatert tiltaksliste. Lagt til punkt om skytjenster.
07.03.22Oppdatert tekst i tiltaksliste.
25.02.22Opprinnelig publisering

For å kunne møte en skjerpet situasjon må virksomheten på forhånd ha etablert gode og gjennomøvde beredskapsplaner, i tillegg til årvåkenhet. NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er en viktig ressurs i arbeidet med å styrke virksomhetens robusthet i møte med et utfordrende trussel- og risikobilde.

Når risikonivået øker er det krevende å gjennomføre raske endringer i virksomhetens sikkerhetstilstand. Noen fokusområder bør imidlertid uansett ha prioritet, og disse gjennomgås nedenfor.

For en mer detaljert gjennomgang har NSM utarbeidet et regneark med konkrete tiltak som kan bidra til å skjerpe digital beredskap. Regnearket tar utgangspunkt i NSMs grunnprinsipper

Under har vi foreslått tiltak din virksomhet bør prioritere i en skjerpet situasjon: