RSS https://nsm.no/ Aktiv utnyttelse av sårbarheter i Exchange https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/aktiv-utnyttelse-av-sarbarheter-i-exchange <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span><span>NCSC videresender varsel fra HelseCERT om sårbarheter i Microsoft Exchange (on-prem).</span></span></p> Fri, 30 Sep 2022 11:50:06 +0200 Microsoft patchetirsdag september 2022 https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/microsoft-patchetirsdag-september-2022 <p><span><span>Microsoft har offentliggjort sine månedlige sikkerhetsoppdateringer idag.</span></span></p> Tue, 13 Sep 2022 18:37:46 +0200 Varsel om kritisk sårbarhet i GitLab https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/varsel-om-kritisk-sarbarhet-i-gitlab <p><span>Det er oppdaget en sårbarhet i GitLab community og enterprise edition.</span></p> Thu, 25 Aug 2022 17:31:19 +0200 Sikkerheitsoppdateringar til Apple-produkt https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/sikkerheitsoppdateringar-til-apple-produkt <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span><span>NCSC videresender varsel fra eduCSC om sikkerhetsoppdateringer vedrørende sårbarheter i Apple-produkter.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span><span>NCSC stiller seg bak eduCSC sine anbefalinger. Vi er ikke kjent med aktiv utnyttelse av sårbarheten i Norge.</span></span></p> Fri, 19 Aug 2022 11:40:00 +0200 Microsoft patchetirsdag august 2022 https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/microsoft-patchetirsdag-august-2022 <p><span><span>Microsoft har i kveld offentliggjort sine månedlige sikkerhetsoppdateringer </span></span>i dag.&nbsp;</p> Tue, 09 Aug 2022 21:35:33 +0200 Microsoft patchetirsdag juni 2022 https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/microsoft-patchetirsdag-juni-2022 <p><span><span>Microsoft har offentliggjort sine månedlige sikkerhetsoppdateringer i kveld.</span></span></p> Wed, 15 Jun 2022 08:38:49 +0200 Oppdatering Atlassian Confluence Server og Data Center https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/oppdatering-atlassian-confluence-server-og-data-center <p>NCSC ønsker å komme med en oppdatering til tidligere varsel om aktiv utnyttelse av kritisk nulldagssårbarhet i Atlassian Confluence Server og Data Center (CVE-2022-26134) [1].</p> Sun, 05 Jun 2022 14:47:19 +0200 Aktiv utnyttelse av kritisk nulldagssårbarhet i Atlassian Confluence https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/aktiv-utnyttelse-av-kritisk-nulldagssarbarhet-i-atlassian-confluence <p><span><span>NCSC ønsker å varsle om en kritisk nulldagssårbarhet i Atlassian Confluence Server og Data Center (CVE-2022-26134). Sårbarheten tillater uautentiserte angripere å eksekvere vilkårlig kode og er under aktiv utnyttelse internasjonalt [1,2].</span></span></p> Fri, 03 Jun 2022 08:56:07 +0200 Nulldagssårbarhet i Microsoft Office https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/nulldagssarbarhet-i-microsoft-office <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span><span>NCSC ønsker å varsle om en mulig nulldagssårbarhet i 2013- og 2016-utgavene av Microsoft Office<sup>1</sup>; primært Word, men tilgjengelig informasjon tilsier at også Outlook og Excel er berørt. NCSC kan ikke utelukke at andre produkter eller versjoner av Office også er sårbare.</span></span></p> Mon, 30 May 2022 20:32:48 +0200 Kritiske sårbarheter i VMware-produkter https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/kritiske-sarbarheter-i-vmware-produkter-1 <p><span><span>NCSC ønsker å informere om sårbarheter i produkter fra VMware publisert 18. mai 2022 [1].</span></span></p> Thu, 19 May 2022 10:44:47 +0200