RSS https://nsm.no/ Aktiv utnyttelse av sårbarhet i Cisco ASA og Cisco FTD (CVE-2023-20269) https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/aktiv-utnyttelse-av-sarbarhet-i-cisco-asa-og-cisco-ftd-cve-2023-20269 <p>NCSC ønsker å varsle om en aktivt utnyttet sårbarhet i Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) og Cisco Firepower Threat Defense (FTD).</p> Fri, 15 Sep 2023 11:43:55 +0200 Patchetirsdag september 2023 https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/patchetirsdag-september-2023 <p><span><span>Microsoft har offentliggjort sine månedlige sikkerhetsoppdateringer i kveld<sup>1</sup>. Det er 5 sårbarheter vurdert som kritiske av Microsoft.</span></span></p> Tue, 12 Sep 2023 19:03:53 +0200 Microsoft patchetirsdag august 2023 https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/microsoft-patchetirsdag-august-2023 <p><span><span>Microsoft har offentliggjort sine månedlige sikkerhetsoppdateringer i kveld. Disse sårbarhetene er gjennomgått i mer detaljer på Microsoft sine sider<sup>1</sup>.</span></span></p> Tue, 08 Aug 2023 19:48:45 +0200 Felles varsel om MobileIron Core-nulldagssårbarheter fra NCSC og CISA https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/felles-varsel-om-mobileiron-core-nulldagssarbarheter-fra-ncsc-og-cisa <p><span><span>NCSC har i samarbeid med amerikanske CISA publisert 1,2&nbsp;et Joint Cybersecurity Advisory som beskriver sårbarhetene knyttet til utnyttelsen av nulldagssårbarheter i Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) (tidligere kjent som MobileIron Core).</span></span></p> Tue, 01 Aug 2023 20:59:18 +0200 Masseutnyttelse av Citrix Netscaler-sårbarhet CVE-2023-3519 https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/masseutnyttelse-av-citrix-netscaler-sarbarhet-cve-2023-3519 <p><span><span>Det pågår masseutnyttelse av Citrix Netscaler-sårbarheten CVE-2023-3519. Flere norske virksomheter er berørt.</span></span></p> Tue, 01 Aug 2023 18:41:37 +0200 Aktivt utnyttet nulldagssårbarhet i MobileIron Core https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/aktivt-utnyttet-nulldagssarbarhet-i-mobileiron-core <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span><span>NCSC ønsker å varsle om en aktivt utnyttet nulldagssårbarhet, CVE-2023-35078, i produktet Ivanti Endpoint Manager (EPMM), tidligere kjent som MobileIron Core. Sårbarheten påvirker en rekke versjoner av programvaren<sup>1</sup>.</span></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p> Tue, 25 Jul 2023 00:35:28 +0200 Aktiv utnyttelse av nulldagssårbarhet i Microsoft-produkter https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/aktiv-utnyttelse-av-nulldagssarbarhet-i-microsoft-produkter <p><span><span>NCSC ønsker å informere om aktiv utnyttelse av en sårbarhet i Windows- og Office-produkter<sup>1,&nbsp;2</sup>. Sårbarheten ble sluppet av Microsoft i går, 11. juli, men ble ikke adressert i patchetirsdag da det på nåværende tidspunkt ikke eksisterer sikkerhetsoppdatering.</span></span></p> Wed, 12 Jul 2023 20:27:58 +0200 Microsoft patchetirsdag juli 2023 https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/microsoft-patchetirsdag-juli-2023 <p><span><span>Microsoft har offentliggjort sine månedlige sikkerhetsoppdateringer i kveld. Det er ni&nbsp;sårbarheter vurdert som kritiske av Microsoft.</span></span></p> Tue, 11 Jul 2023 20:15:58 +0200 Microsoft patchetirsdag juni 2023 https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/microsoft-patchetirsdag-juni-2023 <p>Microsoft har offentliggjort sine månedlige sikkerhetsoppdateringer&nbsp;tirsdag 13. juni. Det er seks sårbarheter vurdert som kritiske av Microsoft.</p> Tue, 13 Jun 2023 22:15:26 +0200 Microsoft patchetirsdag mai 2023 https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/microsoft-patchetirsdag-mai-2023 <p><span><span>Microsoft har offentliggjort sine månedlige sikkerhetsoppdateringer i kveld<sup>1</sup>. Det er syv&nbsp;sårbarheter vurdert som kritiske av Microsoft.</span></span></p> Tue, 09 May 2023 20:13:02 +0200