Følgende kan hjelpe mot skadevare og løsepengevirus:

  • Tiltak mot skadevare og løsepengevirus - full versjon.
  • Tiltak mot skadevare og løsepengevirus - sammendrag for ledere (Publiseres oktober 2021).
  • Tiltak mot skadevare og løsepengevirus - Regneark med alle tiltakene og koblingen til grunnprinsippene (Publiseres oktober 2021). 
  • Løsepengevirus kan stoppes - kronikk 
  • Også "NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet" har mange anbefalinger.