Følgende kan hjelpe mot skadevare og løsepengevirus:

  • Tiltak mot skadevare og løsepengevirus - full versjon.
  • Tiltak mot skadevare og løsepengevirus - sammendrag for ledere (Publiseres august 2021).
  • Tiltak mot skadevare og løsepengevirus - Regneark med alle tiltakene og koblingen til grunnprinsippene (Publiseres august 2021).