E-læringskurset er et innføringskurs i vurdering av risiko i henhold til sikkerhetsloven, og vil gi grunnleggende forståelse av hvilke faktorer som inngår i vurdering av risiko, og hvordan risikovurdering kan gjennomføres. Kurset ligger nå for salg i NSMs nettbutikk.