Sikkerhetskonferansen 2021 avholdes 10. og 11. mars i Oslo Kongressenter

Tidligere konferanser har samlet opp til 850 deltakere, og hatt lange ventelister. Per idag er arrangementer med mer enn 200 deltakere ikke tillatt. Vi følger utviklingen nøye, og håper å kunne invitere til vår tradisjonelle konferanse i Oslo Kongressenter 10.-11.mars. Dersom dette ikke blir mulig, vil Sikkerhetskonferansen 2021 foregå som en digital konferanse. Mer informasjon om dette kommer dersom det blir aktuelt. 

Påmelding til konferansen åpner i august / september, og vil bli annonsert her. I tillegg vil påmeldte til konferansen i 2020 motta varsel på epost. 

Vi gleder oss til årets viktigste konferanse 10. og 11. mars!

Tidligere konferanser

Sikkerhetskonferansen 2020 ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Podcaster med innhold fra programmet finner du her. 

Introduksjon av direktør Kjetil Nilsen i NSM

 

Grunnleggende nasjonale funksjoner og veien videre

Hva er en GNF og hvorfor er de viktige for sikkerheten i samfunnet? Temaet er det pågående arbeidet med å identifisere Grunnleggende Nasjonale Funksjoner (GNF) iht den nye sikkerhetsloven.

Fagdirektør Roar Thon i samtale med seniorrådgiver Christer Tjessem i NSM.

Grunnprinsipper fysisk sikkerhet

NSM kommer snart med sine Grunnprinsipper Fysisk sikkerhet - Hva er det og hvordan kan det bidra til økt sikkerhet?

Fagdirektør Roar Thon i samtale med rådgiver Hege Lindborg i NSM.

Grunnprinsipper IKT 2.0

NSM kommer snart med versjon 2.0 av sine Grunnprinsipper IKT sikkerhet – Hva er nytt i versjon 2.0 og hva er veien videre?

Fagdirektør Roar Thon i samtale med senioringeniør John Bothner og seniorrådgiver Are Søndenaa i NSM.

Grunnprinsipper Personellsikkerhet

NSM kommer snart med sine Grunnprinsipper Personellsikkerhet – Hva er det, og hva inneholder de. Hva kan virksomheter gjøre for å sikre seg bedre mot innsiderrisikoen.

Fagdirektør Roar Thon i samtale med orlogskaptein Lars Jørgen Løland i NSM.

Grunnprinsipper Sikkerhetsstyring

NSM kommer snart med sine Grunnprinsipper for Sikkerhetsstyring - Hva er det og hvordan kan det styrke sikkerheten i norske virksomheter.

Fagdirektør Roar Thon i samtale seniorrådgiver Kristian Friid-Hauglund i NSM.

Sikkerhet i anskaffelser

Hva bør virksomheter gjøre knyttet til sikkerhet når de skal igjennom store anskaffelser og hva gjør NSM?

Fagdirektør Roar Thon i samtale med seksjonssjef Dag Sandham i NSM.

Hvis fienden kaprer dronen

Droner og ubemannede systemer – Hvor godt er de sikret, og hva skjer om fienden kaprer dronen?

Fagdirektør Roar Thon i samtale med forsker Martin Strand fra FFI.

Håndtering av uønskede hendelser

Hva er hendelseshåndtering og hvordan kan virksomheter forbedre sin evne til å håndtere hendelser når noe skjer.

Fagdirektør Roar Thon i samtale med seniorrådgiver Henning Køhler Knutsen i NSM.

Opptak fra Sikkerhetskonferansen 2019 og 2018 er tilgjengelig på NSMs YouTube-kanal.