Overvåkingspolitiet ønska å overta ansvaret på sivil side, ressurskampen med etterretningsfunksjonane internt vert ofte tapt av tryggingssida, og man ser at det vil medføre utfordringar at sikkerhetsinspektøren er nært knytta Statsministerens kontor (SMK). Utfallet er omorganisering av dei øverste tryggingsfunksjonane, og reformar kom på plass. Resultatet vart "Forsvarets overkommando / Sikkerhetsstaben" og at politisk ansvar vart plassert hos Forsvarsministeren.

Det første datatryggingsdirektivet vart utgitt i 1969, personelltryggingstjenesta åpna meir opp, og i 1972 vart kontrollutvalget for overvåkings- og tryggingstjenestane oppnevnt av regjeringa.