2003

Varslingssystem for koordinerte og alvorlige angrep (VDI) realiseres

EOS-tjenestene realiserte VDI i 1999 som et offentlig-privat samarbeid. Da NSM ble opprettet i 2003, ble VDI flyttet dit.