Filter

Sikring av Windows TLS

Dette dokumentet inneholder NSMs anbefalinger om hvilke TLS-protokoller og kryptografiske algoritmer som bør brukes av Schannel i Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 og senere versjoner.

Last ned "Sikring av Windows TLS (PDF, 986KB)"