I august 2016 offentliggjorde NSMs kvalitetsordning for bruk av tredjepartsleverandører innen hendelseshåndtering. I juni 2018 mottok NSM en søknad fra Atea AS på NSMs ordning, og det er nå klart at selskapet tilfredsstiller ordningens krav. Atea AS er den tredje søkeren som tilfredsstiller kravene, og Atea AS vil inngå i ordningen frem til 31. desember 2019.

- I sin søknad dokumenterer Atea AS blant annet gode rutiner og god kompetanse innen hendelseshåndtering. Inkluderingen av Atea AS i ordningen representerer en viktig milepæl, i og med at det nå er tre gode leverandører som inngår i ordningen. Dette gir valgmuligheter for bedrifter som etterspør slike tjenester. Det bekrefter også ordningen som et relevant og etterspurt forebyggende sikkerhetstiltak for det norske samfunnet, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

NSM har stilt strenge, men relevante krav til de som ønsker å søke på ordningen. Søkerne må ikke bare dokumentere at de rent teknisk sett kan håndtere en hendelse, men de må tilfredsstille definerte krav på ni ulike områder innen hendelseshåndtering. Dette omfatter områder som blant annet organisasjon, prosess, kompetanse, verktøy og rapportering.

- Som en viktig teknologipartner er sikkerhet selvsagt et område vi investerer tungt i. Å holde seg i forkant av det det digitale trusselbildet er en 24/7-jobb og vi skal hjelpe våre kunder med dette. Vi er derfor stolte av å være en del av ordningen – og ikke minst hver enkelt ansatt på sikkerhetsteamet som har gjort dette mulig, sier adm. direktør Michael Jacobs i Atea Norge.

BDO CERT ble presentert som det første selskapet i kvalitetsordningen i juni 2017 og mnemonic AS ble i desember 2017 det andre selskapet i ordningen.