Mange ansatte i NSM er tilgjengelig for å dele av sin fagkunnskap. NSMs ulike kurs er gode eksempel på hva slags fagområder NSM har personell og kompetanse til å snakke om.

De siste årene er det likevel to NSM-ansatte som nærmest på fulltid dekker etterspørselen etter sikkerhetsforedrag på et mer generelt nivå. 

Roar Thon og Jørgen Dyrhaug er radarparet som til stadighet kan lyttes til i NSMs sikkerhetspodkast, og de er tilgjengelig for foredrag innen sikkerhetsfaget i sin helhet.

De formidler sikkerhet på en forståelig måte til offentlige og private virksomheter, beslutningstakere, ledere, ansatte og folk flest.

Forespørsler om muligheter for foredrag kan rettes til [email protected]

Roar Thon
Fagdirektør

Roar Thon portrettbilde

Roar har arbeidet i NSM siden 2003 og har en tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet. De siste årene har han holdt over 150 foredrag i snitt pr år, og med over 2000 foredrag totalt i sin NSM-karriere kan det vel påstås at han er en meget etterspurt foredragsholder.

Jørgen Dyrhaug
Ingeniør

Jørgen Dyrhaug portrettbilde

Jørgen har arbeidet 14 år med sikkerhet i Forsvarsdepartementet før han startet i NSM i begynnelsen av 2013. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH og har også erfaring fra privat sektor.