Ledige stillinger

En jobb i NSM er mer enn en jobb. Vi har et stort samfunnsansvar i å beskytte våre verdier mot uønskede handlinger og hendelser. Med en ny internasjonal situasjon og krig i Europa er det viktigere en noensinne å sikre Norge. Dataangrep mot norske mål har vist at vi er sårbare. Påvirkning, strategiske oppkjøp og innsidetrussel er noen av mange usynlige farer.

Vi har de beste hodene, men trenger flere

Motiveres du av en jobb som betyr noe for flere enn deg selv? Vil du bidra i samfunnsoppdraget til NSM, og sikre Norge? Da vil vi høre fra deg! Vi søker mangfold i fagfelt, bakgrunn, erfaring og personlighet, og trenger de beste hodene med på laget. Hos oss får du jobbe i et av de mest avanserte sikkerhetsmiljøene i Norge – sammen med hyggelige og dyktige fagfolk. Her får du høy tillit, rom for selvstendig arbeid, varierte arbeidsoppgaver – og gode muligheter til å utvikle deg faglig.

Under finner du hvilke stillinger vi søker

Stilling Avdeling Arbeidssted Søknadsfrist
Seksjonsjef Nasjonalt cybersikkerhetssenter For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 12.08.2022
Seksjonssjef For tiden Sandvika Sandvika 12.08.2022
Vi trenger førstekonsulent/seniorkonsulent som arkivar For tiden Kolsås Nasjonal sikkerhetsmyndighet 15.08.2022
Spesialrådgiver til ledelsen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) For tiden Kolsås Nasjonal sikkerhetsmyndighet 17.08.2022
Rådgiver/seniorrådgiver For tiden Sandvika Sandvika 20.08.2022
Rådgiver/seniorrådgiver Nasjonalt cybersikkerhetssenter For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 21.08.2022
Senioringeniør og forsker - Sikkerhet innen skyteknologier og virtualisering For tiden Kolsås Nasjonal sikkerhetsmyndighet 01.09.2022
Analysestillinger i NSMs avdeling Forsvar mot avanserte digitale trusler For tiden Kolsås Nasjonal sikkerhetsmyndighet 20.08.2022
Rådgiver/seniorrådgiver For tiden Sandvika Sandvika 20.08.2022
Hendelseshåndterer ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 20.08.2022
Analytiker Nasjonalt cybersikkerhetssenter For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 20.08.2022
Sikkerhetsanalytiker ved NCSC OPS For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 20.08.2022
Nasjonalt cybersikkerhetssenter søker senioranalytiker For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 20.08.2022
Pentester - En unik stilling for deg som er interessert i hacking, sikkerhet og teknologi, og vil være med på å bedre sikkerheten i samfunnet! For tiden Kolsås Nasjonal sikkerhetsmyndighet 20.08.2022
Key Account Manager i Nasjonalt cybersikkerhetssenter For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 20.08.2022
Senior nettverksanalytiker (Operativ VDI- logganalytiker) For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 20.08.2022
Rådgiver/seniorrådgiver i avdeling for beskyttelse av nasjonale funksjoner For tiden Sandvika Sandvika 20.08.2022
Redaktør og informasjonskoordinator til Nasjonalt cybersikkerhetssenter For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 20.08.2022
Servicekoordinator til Nasjonalt cybersikkerhetssenter For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 20.08.2022
Analytiker til NSMs Situasjonssenter For tiden Kolsås Nasjonal sikkerhetsmyndighet 20.08.2022
Fullstack-utvikler For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 21.08.2022
CTI-analytiker For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 21.08.2022
Infrastrukturanalytiker For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 21.08.2022
Skadevareanalytiker For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 21.08.2022
VDI Teknisk metodeutvikler For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 21.08.2022
Teamlead interndeteksjon For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 21.08.2022
Datascientist/engineer For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 21.08.2022
Linux systemadministrator For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 21.08.2022
Åpen søknad Nasjonalt cybersikkerhetssenter For tiden Langkaia Oslo, Langkaia 21.08.2022
Seniorrådgiver i seksjonen IT og Digitalisering For tiden Kolsås Nasjonal sikkerhetsmyndighet 21.08.2022
Rådgiver/seniorrådgiver For tiden Sandvika Sandvika 21.08.2022
IT-servicedesk ved seksjon IT og Digitalisering For tiden Kolsås Nasjonal sikkerhetsmyndighet 22.08.2022
IT-tekniker i seksjon IT og Digitalisering For tiden Kolsås Nasjonal sikkerhetsmyndighet 22.08.2022
Seniorrådgiver Kolsås Nasjonal sikkerhetsmyndighet 01.09.2022
Vi søker ny kollega til kontroll av nasjonal sikkerhet - Revisjonsleder For tiden Sandvika Sandvika 02.09.2022