Norge er avhengig av at virksomheter melder inn sikkerhetstruende aktivitet til NSM. Ditt varsel kan være avgjørende for landets sikkerhet. 

Virksomheter underlagt sikkerhetsloven er lovpålagt å varsle om sikkerhetstruende hendelser, mistanke om dette, og brudd på sikkerhetsloven. Som privatperson kan du varsle om hendelser og observasjoner som du frykter kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser eller viktige verdier. 

Varsle NSM om: