Fysisk sikkerhet

Fysisk sikkerhet er analoge tiltak som beskytter verdier mot at noen får urettmessig tilgang.