Ledelse

Nedenfor finner du informasjon om ledelsen i NSM.

 • Sofie Nystrøm

  Sofie Nystrøm

  Direktør

  Sofie Nystrøm har ein mastergrad frå Purdue University i USA. Ho har lang erfaring innan digitalisering og teknologiutvikling, informasjons- og cybersikkerhet i ulike leiarroller, både frå privat og offentleg sektor, blant anna frå Symantec, DNB, Telenor, NTNU, Etterretningstjenesta og NSM. 

 • Helge Rager Furuseth

  Helge Rager Furuseth

  Assisterende direktør

  Helge Rager Furuseth har brei erfaring med utfordringer knytta til teknologi og trygging, blant anna frå departement og EU-kommisjonen, i tillegg til forskjellige leiarroller i NSM. Han er utdanna sivilingeniør frå NTNU, forvaltningsinformatiker frå Universitetet i Oslo og mastergrad i Public Management frå OsloMet.

 • Roy Hunstok

  Roy Hunstok

  Avdelingsdirektør, styring og utvikling

  Roy Hunstok har utdanning frå Forsvaret, og er pensjonert brigader med 38 års erfaring frå ulike leiarjobbar nasjonalt og på strategisk nivå i NATO-systemet. Dei siste tre åra før han byrja i NSM jobba han som coach i olje- og gassindustrien, med fokus på leiarutvikling, kommunikasjon og effektivitet.

 • Bente Hoff

  Bente Hoff

  Avdelingsdirektør, Nasjonalt cybersikkerhetssenter

  Bente Hoff har meir enn tjue års erfaring med digitalisering og cybersikkerhet i både privat og offentleg sektor. Ho er sivilingeniør frå NTH og har ein mastergrad i teknologileiing. 

 • Vigdis Grønhaug

  Vigdis Grønhaug

  Avdelingsdirektør, kontroll

  Vigdis Grønhaug har utdanning frå Forsvaret, er høgskuleingeniør og økonom og har videreutdanning frå Forsvarets høgskule. Grønhaug har jobba 15 år i Forsvaret i ulike stillinger innan tekniske fag og prosjektstillinger.

 • Hans Robert Bjørnaas

  Hans Robert Bjørnaas

  Avdelingsdirektør / Oberst, forsvar mot avanserte digitale trusler

  Oberst Hans Robert Bjørnaas har operativ bakgrunn frå Luftforsvaret og er utdanna ved Luftkrigsskulen, Forsvarets stabskule og Forsvarets høgskule. Bjørnaas har meir enn 30 års erfaring frå forskjellige leiarsstillinger i Forsvaret.

 • Erik Haugland

  Erik Haugland

  Avdelingsdirektør, beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner

  Erik Haugland har sin utdannelse fra Politihøgskolen og har mer enn tjue års erfaring fra Politiets Sikkerhetstjeneste. Han har bred fag- og ledererfaring innen kontraetterretning, kontraterror og beredskap. Haugland har også ulik ledererfaring fra Forsvaret. 

 • Henry Lindbak

  Henry Lindbak

  Avdelingsdirektør, styring og utvikling

  Henry Lindbak har utdanning fra Forsvaret, der han også ble sentral i etableringen av Forsvarets logistikkorganisasjon. Her ble han senere stabsjef før han i 2018 begynte i Forsvarsstaben med ansvaret å lede oppbyggingen og etableringen av programmet for modernisering og effektivisering i sektoren. 

 • Åshild Egerdal

  Åshild Egerdal

  avdelingsdirektør

  Åshild Egerdal er avdelingsdirektør for HR, drift og fellestjenester i NSM. Hun har tidligere vært administrasjonssjef i LO-forbundet Industri Energi og lang ledererfaring innenfor områder som endringsledelse, virksomhetsstyring og utvikling av effektive og gode tjenester, blant annet fra Digitaliseringsdirektoratet, Landbruksdirektoratet og Skattedirektoratet.