Ledelse

Nedenfor finner du informasjon om ledelsen i NSM.

 • Helge Rager Furuseth

  Helge Rager Furuseth

  Fungerende direktør

  Helge Rager Furuseth har bred erfaring med utfordringer knyttet til teknologi og sikkerhet, blant annet fra departementer og EU-kommisjonen, i tillegg til forskjellige lederroller i NSM. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, forvaltningsinformatiker fra Universitetet i Oslo og Master in Public Management fra OsloMet.

 • Roy Hunstok

  Roy Hunstok

  Avdelingsdirektør, styring og utvikling

  Roy Hunstok har utdanning fra Forsvaret, og er pensjonert brigader med 38 års erfaring fra ulike lederjobber nasjonalt og på strategisk nivå i NATO-systemet. De siste tre årene før han begynte i NSM jobbet han som coach i olje- og gassindustrien, med fokus på lederutvikling, kommunikasjon og effektivitet.

 • Mona Strøm Arnøy

  Mona Strøm Arnøy

  Avdelingsdirektør, kommunikasjon og administrasjon

  Mona Strøm Arnøy er utdannet cand.mag., bedriftsøkonom, har Master of Management fra BI og sjefskurset på Forsvarets høgskole. Arnøy har vært kommunikasjonssjef/direktør i Gjensidige, Gjensidige NOR Sparebank, AstraZeneca og BankID Norge. I tillegg har hun erfaring fra BursonMarsteller.

 • Bente Hoff

  Bente Hoff

  Avdelingsdirektør, Nasjonalt cybersikkerhetssenter

  Bente Hoff har mer enn tjue års erfaring med digitalisering og cybersikkerhet i både privat og offentlig sektor. Hun er sivilingeniør fra NTH og har en mastergrad i teknologiledelse.

 • Frode Skaarnes

  Frode Skaarnes

  Avdelingsdirektør, beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner

  Frode Skaarnes har utdanning fra Forsvaret. Han har bred erfaring fra forsvarsektoren, med bakgrunn fra blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Hæren, TRADOK og som spesialutsending for Forsvarsdepartementet.

 • Vigdis Grønhaug

  Vigdis Grønhaug

  Avdelingsdirektør, kontroll

  Vigdis Grønhaug har utdanning fra Forsvaret, er høyskoleingeniør og økonom og har videreutdanning fra Forsvarets høgskole. Grønhaug har jobbet 15 år i Forsvaret i ulike stillinger innen tekniske fag og i prosjektstillinger.

 • Hans Robert Bjørnaas

  Hans Robert Bjørnaas

  Avdelingsdirektør / Oberst, forsvar mot avanserte digitale trusler

  Oberst Hans Robert Bjørnaas har operativ bakgrunn fra Luftforsvaret og er utdannet ved Luftkrigsskolen, Forsvarets stabskole og Forsvarets høgskole. Bjørnaas har mer enn 30 års erfaring fra forskjellige lederstillinger Forsvaret.

 • Håkon Bergsjø

  Håkon Bergsjø

  Sjef, Felles cyberkoordineringssenter (FCKS)

  Håkon Bergsjø har jobbet de siste 20 årene med sikkerhet i Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han har hatt flere lederstillinger innen sikkerhet opp igjennom årene, og har tidligere ledet Norges nasjonale responsfunksjon for alvorlige datainnbrudd, NSM NorCERT.