Ledelse

Nedenfor finner du informasjon om ledelsen i NSM.

 • Lars Christian Aamodt

  Lars Christian Aamodt

  Direktør

  Kongen i statsråd beskikket onsdag 20. desember Lars Christian Aamodt som interimsdirektør for NSM. Hans oppdrag varer i seks måneder fra 2. januar 2024. Generalmajor (p) Lars Christian Aamodt er opprinnelig utdannet flyger og har blant annet vært sjef for 338 jagerflyskvadronen, operasjonsgruppen ved Ørland hovedflystasjon og for Forsvarets logistikkorganisasjon. Han har også vært norsk nasjonal styrkesjef i Afghanistan.

 • Vigdis Grønhaug

  Vigdis Grønhaug

  Fungerende assisterende direktør

  Vigdis Grønhaug har utdanning frå Forsvaret, er høgskuleingeniør og økonom og har videreutdanning frå Forsvarets høgskule. Grønhaug har jobba 15 år i Forsvaret i ulike stillinger innan tekniske fag og prosjektstillinger.

 • Tom Kolstad

  Tom Kolstad

  Avdelingsdirektør kapabiliteter og operasjoner

  Tom Kolstad er direktør for kapabiliteter og operasjoner i NSM. Kolstad har et overordnet ansvar på tvers av avdelinger og sentre, og et fokus på å speile et sammensatt trusselbilde med effektive og helhetlige tiltak. Han har mer enn tjue års erfaring med utvikling av kapabiliteter og operasjoner fra Forsvaret. Han har også omfattende erfaring med internasjonalt samarbeid og støtte til lov- og regelverksutvikling. Kolstad har et hjerte for både mennesket og teknologi, har hatt en rekke lederstillinger og en internasjonal utdannelse innen ledelse og administrasjon.

 • Bente Hoff

  Bente Hoff

  Avdelingsdirektør, cybersikkerhet og teknologikompetanse

  Bente Hoff har meir enn tjuefem års erfaring med digitalisering og cybersikkerhet i både privat og offentleg sektor. Ho er sivilingeniør frå NTH (NTNU) og har ein mastergrad i teknologileiing. Ho har tilleggsutdanning frå Forsvarets Høyskole der ho tok sjefskurset våren 2018. 

 • Henry Lindbak

  Henry Lindbak

  Avdelingsdirektør, styring og utvikling

  Henry Lindbak har utdanning fra Forsvaret, der han også ble sentral i etableringen av Forsvarets logistikkorganisasjon. Her ble han senere stabsjef før han i 2018 begynte i Forsvarsstaben med ansvaret å lede oppbyggingen og etableringen av programmet for modernisering og effektivisering i sektoren. 

 • Geir Arild Engh-Hellesvik

  Geir Arild Engh-Hellesvik

  Avdelingsdirektør, Forsvar mot avanserte digitale trusler

  Geir Arild Engh-Hellesvik har mer enn tjue års erfaring som leder i offentlig og privat sektor. Han er spesielt opptatt av sikkerhet, innovasjon og digitalisering. Engh-Hellesvik har befalsutdanning fra Forsvaret, er dataingeniør og har en mastergrad i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole.

 • Hasse Lindmo

  Hasse Lindmo

  Kommunikasjonsdirektør

  Hasse Lindmo har over tretti års erfaring fra media, som blant annet redaksjonssjef i NRK og leder i medieproduksjonsselskap. Han har lang erfaring som tv-produsent og har jobbet i internasjonale miljøer med ansvar for flere av verdens største tv produksjoner. Han har tilleggsutdanning fra Forsvarets Høyskole, hvor han tok sjefskurset høsten 2021. Lindmo kom fra Redningsselskapet før han startet i jobben som NSMs kommunikasjonsdirektør i 2022.   

 • Kristin Wist

  Kristin Wist

  Avdelingsdirektør, Nasjonale grunnleggende funksjoner

  Kristin Wist har tidligere vært avdelingsdirektør hos NAV Arbeid og ytelser. Hun har også erfaring som leder for ulike miljøer i UDI, og fra Forsvaret. Hos sistnevnte var hun leder for talentprogram innen cyberoperasjoner. Kristin er utdannet innen humaniora ved Universitetet i Oslo, i tillegg til gjennomført studie på Forsvarets Høgskole. 

 • Martin Albert-Hoff

  Martin Albert-Hoff

  Avdelingsdirektør, Nasjonalt cybersikkerhetssenter

  Martin Albert-Hoff er utdannet innen IT og informasjonssikkerhet fra Tyskland og Norge. Bak seg har han arbeidserfaring fra Tysklands energisektor, og mange år i Forsvaret hvor han vært tilsatt i ulike cyberrelaterte stillinger. Før han kom til NSM ledet Albert-Hoff sikkerhetsarbeidet i Oslo Origo, knyttet til Oslo Kommunes digitale transformasjon.

 • Åshild Egerdal

  Åshild Egerdal

  Avdelingsdirektør

  Åshild Egerdal er avdelingsdirektør for HR, drift og fellestjenester i NSM. Hun har tidligere vært administrasjonssjef i LO-forbundet Industri Energi og lang ledererfaring innenfor områder som endringsledelse, virksomhetsstyring og utvikling av effektive og gode tjenester, blant annet fra Digitaliseringsdirektoratet, Landbruksdirektoratet og Skattedirektoratet.