Ledelse

Nedenfor finner du informasjon om ledelsen i NSM.

 • Sofie Nystrøm

  Sofie Nystrøm

  Direktør

  Sofie Nystrøm har ein mastergrad frå Purdue University i USA. Ho har lang erfaring innan digitalisering og teknologiutvikling, informasjons- og cybersikkerhet i ulike leiarroller, både frå privat og offentleg sektor, blant anna frå Symantec, DNB, Telenor, NTNU, Etterretningstjenesta og NSM. 

 • Helge Rager Furuseth

  Helge Rager Furuseth

  Assisterende direktør

  Helge Rager Furuseth har brei erfaring med utfordringer knytta til teknologi og trygging, blant anna frå departement og EU-kommisjonen, i tillegg til forskjellige leiarroller i NSM. Han er utdanna sivilingeniør frå NTNU, forvaltningsinformatiker frå Universitetet i Oslo og mastergrad i Public Management frå OsloMet.

 • Roy Hunstok

  Roy Hunstok

  Avdelingsdirektør, styring og utvikling

  Roy Hunstok har utdanning frå Forsvaret, og er pensjonert brigader med 38 års erfaring frå ulike leiarjobbar nasjonalt og på strategisk nivå i NATO-systemet. Dei siste tre åra før han byrja i NSM jobba han som coach i olje- og gassindustrien, med fokus på leiarutvikling, kommunikasjon og effektivitet.

 • Bente Hoff

  Bente Hoff

  Avdelingsdirektør, Nasjonalt cybersikkerhetssenter

  Bente Hoff har meir enn tjue års erfaring med digitalisering og cybersikkerhet i både privat og offentleg sektor. Ho er sivilingeniør frå NTH og har ein mastergrad i teknologileiing. 

 • Vigdis Grønhaug

  Vigdis Grønhaug

  Avdelingsdirektør, kontroll

  Vigdis Grønhaug har utdanning frå Forsvaret, er høgskuleingeniør og økonom og har videreutdanning frå Forsvarets høgskule. Grønhaug har jobba 15 år i Forsvaret i ulike stillinger innan tekniske fag og prosjektstillinger.

 • Hans Robert Bjørnaas

  Hans Robert Bjørnaas

  Avdelingsdirektør / Oberst, forsvar mot avanserte digitale trusler

  Oberst Hans Robert Bjørnaas har operativ bakgrunn frå Luftforsvaret og er utdanna ved Luftkrigsskulen, Forsvarets stabskule og Forsvarets høgskule. Bjørnaas har meir enn 30 års erfaring frå forskjellige leiarsstillinger i Forsvaret.

 • Håkon Bergsjø

  Håkon Bergsjø

  Sjef, Felles cyberkoordineringssenter (FCKS)

  Håkon Bergsjø har dei siste 20 åra jobba med sikkerheit i Forsvaret og Nasjonal tryggingsorgan. Han har hatt fleire leiarstillinger innan trygging, og har leia Noregs nasjonale responsfunksjon for alvorlege datainnbrot, NSM NorCERT. 

 • Wilhelm Gran

  Wilhelm Gran

  Fung. avdelingsdirektør, administrasjon

  Wilhelm Gran er utdanna handlesøkonom, og har ein mastergrad i business og markedsføring frå Oslo handelshøgskule. Han har lang erfaring innan økonomi og administrasjon, primært frå offentleg sektor, og har tidligarer vore økonomisjef i NSM.