Ledelse

Nedenfor finner du informasjon om ledelsen i NSM.

 • Sofie Nystrøm

  Sofie Nystrøm

  Direktør

  Sofie Nystrøm har ein mastergrad frå Purdue University i USA. Ho har lang erfaring innan digitalisering og teknologiutvikling, informasjons- og cybersikkerhet i ulike leiarroller, både frå privat og offentleg sektor, blant anna frå Symantec, DNB, Telenor, NTNU, Etterretningstjenesta og NSM. 

 • Helge Rager Furuseth

  Helge Rager Furuseth

  Assisterende direktør

  Helge Rager Furuseth har brei erfaring med utfordringer knytta til teknologi og trygging, blant anna frå departement og EU-kommisjonen, i tillegg til forskjellige leiarroller i NSM. Han er utdanna sivilingeniør frå NTNU, forvaltningsinformatiker frå Universitetet i Oslo og mastergrad i Public Management frå OsloMet.

 • Tom Kolstad

  Tom Kolstad

  Avdelingsdirektør kapabiliteter og operasjoner

  Tom Kolstad er direktør for kapabiliteter og operasjoner i NSM. Tom har et overordnet ansvar på tvers av avdelinger og sentre, og et fokus på å speile et sammensatt trusselbilde med effektive og helhetlige tiltak. Tom har mer enn tjue års erfaring med utvikling av kapabiliteter og operasjoner fra Forsvaret. Han har også omfattende erfaring med internasjonalt samarbeid og støtte til lov- og regelverksutvikling. Han har et hjerte for både mennesket og teknologi, har hatt en rekke lederstillinger og en internasjonal utdannelse innen ledelse og administrasjon.

 • Bente Hoff

  Bente Hoff

  Avdelingsdirektør, Nasjonalt cybersikkerhetssenter

  Bente Hoff har meir enn tjue års erfaring med digitalisering og cybersikkerhet i både privat og offentleg sektor. Ho er sivilingeniør frå NTH og har ein mastergrad i teknologileiing. 

 • Vigdis Grønhaug

  Vigdis Grønhaug

  Avdelingsdirektør, kontroll

  Vigdis Grønhaug har utdanning frå Forsvaret, er høgskuleingeniør og økonom og har videreutdanning frå Forsvarets høgskule. Grønhaug har jobba 15 år i Forsvaret i ulike stillinger innan tekniske fag og prosjektstillinger.

 • Erik Haugland

  Erik Haugland

  Fung. avdelingsdirektør, Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

  Erik Haugland har sin utdannelse fra Politihøgskolen og har mer enn tjue års erfaring fra Politiets Sikkerhetstjeneste. Han har bred fag- og ledererfaring innen kontraetterretning, kontraterror og beredskap. Haugland har også ulik ledererfaring fra Forsvaret. 

 • Henry Lindbak

  Henry Lindbak

  Avdelingsdirektør, styring og utvikling

  Henry Lindbak har utdanning fra Forsvaret, der han også ble sentral i etableringen av Forsvarets logistikkorganisasjon. Her ble han senere stabsjef før han i 2018 begynte i Forsvarsstaben med ansvaret å lede oppbyggingen og etableringen av programmet for modernisering og effektivisering i sektoren. 

 • Geir Arild Engh-Hellesvik

  Geir Arild Engh-Hellesvik

  Avdelingsdirektør, Forsvar mot avanserte digitale trusler

  Geir Arild Engh-Hellesvik har erfaring fra Vy-gruppen, der han jobbet over seks år som informasjonssikkerhetsleder. Han er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.

 • Hasse Lindmo

  Hasse Lindmo

  Kommunikasjonsdirektør

  Hasse Lindmo har over tretti års erfaring fra media, som blant annet redaksjonssjef i NRK og leder i medieproduksjonsselskap. Han har lang erfaring som tv-produsent og har jobbet i internasjonale miljøer med ansvar for flere av verdens største tv produksjoner. Han har tilleggsutdanning fra Forsvarets Høyskole, hvor han tok sjefskurset høsten 2021. Han kom fra Redningsselskapet før han startet i jobben som NSMs kommunikasjonsdirektør i 2022.   

 • Kjell Arne Knutsen

  Kjell Arne Knutsen

  Fung. avdelingsdirektør, Grunnleggende nasjonale funksjoner

  Kjell Arne Knutsen har lang erfaring fra Digitaliseringsdirektoratet og DSS, og leder for øyeblikket NSMs avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF). 

 • Åshild Egerdal

  Åshild Egerdal

  Avdelingsdirektør

  Åshild Egerdal er avdelingsdirektør for HR, drift og fellestjenester i NSM. Hun har tidligere vært administrasjonssjef i LO-forbundet Industri Energi og lang ledererfaring innenfor områder som endringsledelse, virksomhetsstyring og utvikling av effektive og gode tjenester, blant annet fra Digitaliseringsdirektoratet, Landbruksdirektoratet og Skattedirektoratet.