Skjemaer

Oversikt

Før skjemaet fylles ut elektronisk må virksomheten gjøre en verdivurdering for å bestemme riktig gradering av utfylt skjema. Elektronisk utfylling og fremsendelse av skjemaet må gjøres på informasjonssystem som er sikkerhetsgodkjent for gjeldende graderingsnivå eller høyere. Hvis virksomheten ikke har informasjonssystem som er sikkerhetsgodkjent for tilstrekkelig graderingsnivå, må utfylling og fremsendelse skje på papir.

Skjemaene skal skrives ut og fylles ut for hånd. Det er viktig å lese veiledningen nøye ved utfylling av personopplysningsblanketten.

Noen land krever at personer som skal klareres, må samtykke for gjennomføring av kontroll. Skjema for samtykkeerklæring for disse finnes nedenfor.

Trykksaker som kan bestilles fra BK Trykkpartner AS:

  • S-0069 B/N Journal for sikkerhetsgraderte-/tryggingsgraderte dokument, 
  • S-0136/3 B Sikkerhetssak (oblat, 9 stk pr. ark) 
  • S-0136/5 B/N Personellsikkerhet/Personelltryggleik, konvolutt C4 

For bestilling - send en e-post til [email protected].

Skjemaer til bruk i klarerings- og autorisasjonsprosessen

Skjema Versjon Last ned Last ned Last ned

Forespørsel om sikkerhetsklarering

1-2022 Bokmål Nynorsk English

Personopplysningsblankett for sikkerhetsklarering

12-2020 Bokmål Nynorsk English

Veiledning til utfylling av personopplysningsblankett for sikkerhetsklarering

6-2019 Bokmål Nynorsk English

Samtykke til personkontroll av person under 18 år

5-2019 Bokmål

Forespørsel om adgangsklarering

6-22 Bokmål Nynorsk English

Personopplysningsblankett for adgangsklarering

7-21 Bokmål

Veiledning til utfylling av personopplysningsblankett for adgangsklarering

7-21 Bokmål

Innmelding av autorisasjon av utenlandsk statsborger for BEGRENSET

11-2020 Bokmål

Forespørsel om samtykke til autorisasjon av utenlandsk statsborger

12-2019 Bokmål

Taushetserklæring

3-2019 Bokmål Nynorsk English

Bekreftelse på sikkerhetsklarering og autorisasjon

2-2020 Bokmål English

NATOs COSMIC-erklæring

10-2019 Bokmål

Samtykkeerklæring for land som krever det

Skjema Versjon Last ned Last ned Last ned

Canada - Statement of consent (Canadiske myndigheter krever at nærstående med opphold i Canada som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.)

5-2019 English

Danmark - Statement of consent (Danske myndigheter krever at nærstående med opphold i Danmark som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.)

5-2019 English

Island - Statement of consent (Islandske myndigheter krever at nærstående med opphold i de respektive land som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.)

5-2019 English

Nederland - Statement of consent (Nederlandske myndigheter krever at nærstående med opphold i de respektive land som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.)

5-2019 English

Slovenia - Statement of consent (Slovenske myndigheter krever at nærstående med opphold i de respektive land som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.)

5-2019 English

Finland - Statement of consent (Finske myndigheter krever at nærstående med opphold i de respektive land som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.)

5-2022 English

USA - Statement of consent (Amerikanske myndigheter krever at hovedpersoner med opphold i USA som skal undersøkes, må samtykke i en slik kontroll.)

5-2019 English

Skjemaer til bruk ved leverandørklarering

Skjema Versjon Last ned Last ned Last ned

Leverandørblankett

1-2020 Bokmål

Egenopplysninger fra leverandøren ved leverandørklarering

2-2023 Bokmål

Angivelse av graderingsnivå

1-2020 Bokmål

Mal for sikkerhetsavtale med leverandørklarering

2-2021 Bokmål

Mal for sikkerhetsavtale uten leverandørklarering

2-2021 Bokmål

Contractor attachement for personnel security clearance

01-2022 English

Melding om avkall på retten til innsyn og tilgang i sikkerhetsgradert anskaffelse

1-2020 Bokmål English

Leverandørvedlegg for adgangsklarering

6-2019 Bokmål

Leverandørvedlegg for sikkerhetsklarering

01-2022 Bokmål

Andre skjemaer

Skjema Versjon Last ned Last ned Last ned

Skjema for innmelding av virksomheter av vesentlig betydning

1-2023 Bokmål Nynorsk

Skjema for innrapportering av avhengigheter

9-2023 Bokmål Nynorsk

Melding av skjermingsverdig objekt og infrastruktur

10-2023 Bokmål Nynorsk

Skjema for innrapportering av grunnleggende nasjonale funksjoner

2-2023 Bokmål