Sikkerhetsstyring

Sikkerhetsstyring er summen av alle aktiviteter en virksomhet gjør for å sikre en god forebyggende sikkerhet.