Sikkerhetsstyring

Sikkerhetsstyring er styringen av alle aktiviteter en virksomhet gjør for å sikre en god forebyggende sikkerhet.