Postadresse

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Postboks 814, 1306 Sandvika
Tlf: 67 86 40 00
postmottak@nsm.no

Besøksadresse

Rødskiferveien 20, Kolsås

Organisasjonsnummer: 985165262