Filter

Helhetlig digitalt risikobilde 2019 og tidligere

Helhetlig digitalt risikobilde er en årlig rapport som skal øke bevisstheten og motivere til bedre digital sikkerhet i offentlige og private virksomheter. Rapporten henvender seg til ledere og personell med sikkerhetsoppgaver i alle sektorer.

Begrepet helhetlig betyr at rapporten handler om problemstillinger knyttet til individer, virksomheter og til samfunnet som helhet. Rapportene ser på hvilke typer digitale operasjoner som treffer norske virksomheter og metodene som benyttes, samt gi en status over nasjonale tiltak innen digital sikkerhet og retning for det videre sikkerhetsarbeidet.

Helhetlig digitalt risikobilde 2019 (PDF, 1021KB)

Et sikkert digitalt Norge - IKT-risikobilde 2018 (PDF, 717KB)

Helhetlig IKT-risikobilde 2017 (PDF, 1MB)

Helhetlig IKT-risikobilde 2016 (PDF, 3MB)

Helhetlig IKT-risikobilde 2015 (PDF, 975KB)

Les mer om følgende emner: