NSM vurderer at TikTok eller Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester.

NSM vurderer at dette også bør gjelde ansatte i privat sektor som er underlagt sikkerhetsloven helt eller delvis.

- På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har NSM nå gjort en vurdering av TikTok og Telegram. NSM vurderer at appene ikke bør installeres på tjenesteenheter som jobbtelefoner, sier fagdirektør Roar Thon i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Anbefalingen er ikke et forbud mot TikTok eller Telegram, men et råd om at de ikke bør installeres på tjenesteenheter. Dersom det er tjenstlig behov for TikTok eller Telegram, anbefaler NSM at applikasjonen installeres og benyttes på en separat enhet forbeholdt denne typen formål, og som ikke får tilgang til virksomhetens interne systemer.

Oppfølging

NSMs vurdering ble oversendt til Justis- og beredskapsdepartementet mandag 20. mars. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl støtter rådet fra NSM. Det innebærer også at politisk ledelse og ansatte i departementene og deres underlagte virksomheter frarådes å ha TikTok og Telegram på tjenesteenheter. 

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en pressemelding at de vil sende brev til alle departementeter, hvor de fraråder TikTok og Telegram på tjenesteenheter. Departementet ber også departementene følge opp anbefalingene overfor sine respektive underlagte virksomheter.