NCSC ble formelt åpnet 1. november 2019, og er etablert for blant annet å understøtte samarbeidet mellom relevante aktører for å gi en god utnyttelse av samfunnets samlede ressurser og for å møte dagens sikkerhetsutfordringer i det digitale rom.

Ett av formålene med senteret er å bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. NCSC skal være en møteplass og en arena for samhandling for koordinering av råd- og veiledningsaktivitet, kompetansedeling og informasjonsutveksling mellom offentlige og private aktører som er sentrale for nasjonal cybersikkerhet.

Vi ønsker å invitere akademia og næringslivet til åpen dag i senteret henholdsvis 21. og 29. januar 2020. I møtet vil det bli gitt informasjon om sentereet og en introduksjon til vår risikorapport "Helhetlig digitalt risikobilde 2019". Vi ønsker også å høre hvilke forventninger dere har til NCSC.

Akademia: Tirsdag 21.01.20, 13:00-14:30

Næringsliv: Onsdag 29.01.20, 13:00-14:30

Oppdatert 21.01.2020: Begge dagene er nå fulltegnet. 

Vi har satt en maksgrense på to personer fra hver virksomhet.

Alle personer må medbringe gyldig legitimasjon (pass, førerkort e.l.) til innregistrering i vår resepsjon. 

Adresse: Langkaia 1, 8.etg. Oslo.