Åremålet har en varighet på seks år fra 9. mars 2015.

Han har vært beskikket som direktør ved NSM siden 9. mars 2009, og beskikkes for en ny periode. Nilsen har høy faglig kompetanse innen sitt fagfelt, og har bred ledererfaring fra flere offentlige virksomheter.