BDO CERT har søkt om å inngå i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sin kvalitetsordning for digital hendelseshåndtering. NSM bekrefter at søknaden dokumenterer at BDO CERT, som det første selskapet, tilfredsstiller kravene NSM har til deltagere i ordningen.

I august 2016 offentliggjorde NSM sin kvalitetsordning for bruk av tredjepartsleverandører innen hendelseshåndtering. I januar 2017 mottok NSM en søknad fra BDO AS på NSMs ordning, og det er nå klart at selskapet tilfredsstiller ordningens krav. BDO er den første søkeren som tilfredsstiller kravene, og BDO CERT vil inngå i ordningen frem til 1. juli 2018.

BDO er pr. august 2018 godkjent, og i prosess for regodkjenning.

- Ordningen har primært to formål. For det første skal den gjøre det mulig for virksomheter som opplever en IKT-sikkerhetshendelse å velge leverandører som NSM har evaluert å ha tilfredsstillende tjenestekvalitet på fagområdet. Dette vil kunne hjelpe bedrifter som rammes av hendelser til å finne gode løsninger. For det andre skal ordningen bidra til å heve den generelle sikkerhetskompetansen i Norge. God sikkerhet i Norge krever at vi er i stand til å bygge opp et dyktig miljø på området og at vi tenker nytt og annerledes, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

- Vi anser det som naturlig at vi i BDO CERT støtter oppunder NSMs kvalitetsordning. Ordningen setter en standard, stiller krav til aktørene i bransjen, og bygger tillit overfor de som skal kjøpe denne type tjenester, sier Chris Culina, leder for BDO CERT.

NSM har stilt strenge, men relevante krav til de som ønsker å søke på ordningen. Søkerne må ikke bare dokumentere at de rent teknisk sett kan håndtere en hendelse, men de må tilfredsstille definerte krav på ni ulike områder innen hendelseshåndtering. Dette omfatter områder som blant annet organisasjon, prosess, kompetanse, verktøy og rapportering.

- Vi er imponerte over den kompetansen BDO dokumenterer i sin søknad, og synes det er svært gledelig at BDO CERT nå blir med oss i prosessen videre. Den erfaringen vi nå får sammen vil være til stor hjelp for å eventuelt kunne utvikle ordningen og arbeidsmåten videre, avslutter Nilsen.