Oversikt over gjeldende sensorforbudsområder

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) oppfordrer spesielt droneoperatører å gjøre seg kjent med sensorforbudene. I de samme områdene gjelder forøvrig også luftromsbegrensninger grunnet høy militær flyaktivitet i tilknytning til øvelsen.

Brudd på bestemmelsene kan medføre straffeansvar.

Det er anledning å søke til NSM om dispensasjon fra sensorforbudet dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner til det. Søknad må inneholde en beskrivelse av behovet, geografisk område og tidsrom, og fremmes til NSM på: [email protected].
NSM vil saksbehandle søknader og gå i dialog med Forsvaret for å avklare eventuelt samtykke. I tillegg er det et krav at ingen skjermingsverdig informasjon blir eksponert ved informasjonsinnhentingen.

Av hensyn til luftromsbegrensningene som også gjelder i forbindelse med øvelsen må tidspunktene det søkes om, for ordinære dispensasjonssøknader, ligge mer enn fire (4) arbeidsdager frem i tid.

Oppdatering 29.03.2022:

Følgende midlertidige sensorforbudsområder er publisert i løsningen i dag:

  • Ref 0271 - Sør-Øst - gjelder alle sensorer (Inkludert foto/video). Fra 29.03 til 01.04.

Oppdatering 18.03.2022:

Følgende midlertidige sensorforbudsområder er publisert i løsningen i dag:

  • Ref 0262 - Bodø SP - gjelder alle sensorer (inkl. foto/video). Fra 17.03 til 01.05. 
  • Ref 0263 - Fredrikstad SP - gjelder alle sensorer (inkl. foto/video). Fra 17.03 til 01.05.
  • Ref 0264 - Verdal SP - gjelder alle sensorer (inkl. foto/video). Fra 17.03 til 01.05.
  • Ref 0265 - Risøyhavn SP - gjelder alle sensorer (inkl. foto/video). Fra 17.03 til 01.05.
  • Ref 0266 - Tromsø SP - gjelder alle sensorer (inkl. foto/video). Fra 17.03 til 01.05.
  • Ref 0267 - Sørreisa SP - gjelder alle sensorer (inkl. foto/video). Fra 17.03 til 01.05.
  • Ref 0268 - Bogen SP - gjelder alle sensorer (inkl. foto/video). Fra 17.03 til 01.05.
  • Ref 0269 - Harstad SP - gjelder alle sensorer (inkl. foto/video). Fra 17.03 til 01.05.
  • Ref 0270 - Hammarnesodden SP - gjelder alle sensorer (inkl. foto/video). Fra 17.03 til 01.05. 

Ved spørsmål om forbudene kontakt NSM på: [email protected]