I februar 2019 ble lærere fra flere skoler undervist i cyber-sikkerhet og kryptering av amerikanske eksperter. Erfaringer fra denne workshopen er nå oppsummert i en rapport.

I løpet av fire intense dager var 14 lærere fra skoler i Ski, Oppegård, Stavanger, Haugaland, Godalen og Vågen samlet på Universitetet i Oslo for å få opplæring av forelesere fra University of Tulsa i USA.

- Utfordringer med cyber-sikkerhet kjenner absolutt ingen landegrenser. Vi synes derfor det er svært nyttig å få internasjonale lærekrefter med på å bygge opp kompetansen i det norske undervisningsmiljøet, sier seksjonssjef i NVE Eldri Holo, som også sitter i styringsgruppen for CyberSmart.

Den amerikanske ambassaden har støttet dette besøket økonomisk gjennom ordningen «Oslo Grant».

Fakta om CyberSmart-prosjektet:

- Et prosjekt der NVE og NTNU er initiativtakerne. 
- Nasjonal sikkerhetsmyndighet leder styringsgruppen for prosjektet. 
- Det langsiktige målet er å heve bevisstheten og kompetansen til elever på ungdomstrinnet og i videregående skole om cybersikkerhet. 
- Prosjektet har arrangert samlinger og undervisningsopplegg både for elever og lærere.

Tekst og rapport er hentet fra nve.no