NCC-no skal fremme europeiske forsknings- og innovasjonsprogram, tilrettelegge for deltakelse for norske små og mellomstore bedrifter, fag- og forskningsmiljøer og andre interessenter, og generelt stimulere forskning, innovasjon og kompetanseutvikling nasjonalt.

Invitasjon 

Første utlysning i programmet kommer i løpet av året. Derfor inviterer NSM og Forskningsrådet til dialogmøte om ordningen onsdag 29. mai fra kl. 13 i NSMs lokaler. Her kommer vi til å gå gjennom ulike områder som er aktuelle for den første utlysningen og dele informasjon om søknadsprosessen. Det er også anledning til å komme med innspill og dele egne erfaringer. 

Dette er også den offisielle åpningen av NCC-NO.Programmet avsluttes med mingling og er ferdig til kl. 15. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til [email protected].  

Se også: Ny søknadsordning for cybersikkerhet - via NCC-NO