Last ned rapporten: «Nasjonalt digitalt risikobilde 2022» (PDF, 4MB)

Å holde tritt med det stadig skiftende risikobildet er krevende for de aller fleste norske virksomheter. Gasslekkasjen i Østersjøen har satt sikkerhet øverst på agendaen. Rapporten fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gir innsikt i hvilke digitale sikkerhetstiltak virksomheter bør prioritere for å beskytte egen virksomhet og verdier. 

Det haster mer enn tidligere å implementere risikoreduserende tiltak. Vi har et utfordrende risikobilde, og det skaper stor usikkerhet. I NSM ser vi at en rekke digitale hendelser kunne vært unngått om norske virksomheter hadde iverksatt grunnleggende sikkerhetstiltak.

Utsatte sektorer

I den første halvdelen av 2022 har NSM registrert en økning i antallet forsøk på kompromitteringer mot norske virksomheter. Antallet faktiske kompromitteringer, hvor trusselaktører har lyktes, er lavere enn i samme periode i 2021. 

Særlig tre sektorer har vært utsatt for ulike typer cyberangrep det siste året, viser NSMs statistikk. Det er teknologibedrifter, forskning og utvikling, og offentlige forvaltningsorganer. NSM-direktør Sofie Nystrøm understreker at det er svært viktig at virksomheter i disse sektorene er særlig årvåkne. Samtidig kan vi lære av erfaringene vi har gjort oss, i arbeidet fremover hvor olje og gass, elektronisk kommunikasjon og kraftbransjen er eksempler på utsatte sektorer. 

-  Aktører som står bak cyberoperasjoner mot Norge det siste året, har brukt et bredt spekter av angrepsmetoder som rangerer fra enkle til svært avanserte. Forebyggende sikkerhet tar ned digital risiko. Rapporten «Nasjonalt digitalt risikobilde 2022» belyser risikoer vi i NSM ser og foreslår tiltak for virksomheter, sier NSM-direktør Sofie Nystrøm. 

Opprettholde tillit 

Bakteppet for årets rapport er et helt enn hva vi hadde for bare et år siden. Da så vi trusler mot usikre hjemmekontorløsninger og forsøk på såkalt korona-svindel og phishing. Nå ser vi forsøk på å kompromittere infrastruktur og politiske hevnaksjoner. 

Før sommeren i Norge ble en rekke offentlige nettsider – som politiet, Nav og UDI – utsatt for tjenestenektangrep. Nettsidene opplevdes ustabile og trege. Vår utenriksminister ble hengt ut. Dette er angrep som har som formål å forvirre, skape usikkerhet og misnøye. 

- Kritiske tjenester ble ikke rammet, men det som er veldig kritisk – og bekymringsverdig – er at det rokker ved tilliten til viktige funksjoner i samfunnet vårt. Og tilliten i det norske samfunnet er i seg selv et mål for trusselaktører. Den tilliten må vi beskytte og opprettholde, sier Sofie Nystrøm.

Last ned rapporten: «Nasjonalt digitalt risikobilde 2022» (PDF, 4MB)