- Dette er svært alvorlig for NSM. Vi tar dette på høyeste alvor, NSM som EOS-tjeneste er helt avhengig av tillit. Vi skal rydde opp i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, sier fungerende direktør Helge Rager Furuseth i NSM.

Justis- og beredskapsdepartementet har varslet en gjennomgang i samarbeid med Forsvarsdepartementet. NSM avventer denne før vi kommenterer på detaljer rundt denne saken.

- NSM jobber videre med fullt trykk på vårt hovedoppdrag, som er å gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler, understreker Furuseth.