NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet skal bidra til å heve sikkerhetskompetanse og sikkerhetsnivået i norske virksomheter. Grunnprinsippene er relevante for alle norske virksomheter, både i offentlig og privat sektor. Vi oppfordrer spesielt virksomheter som er ansvarlige for samfunnskritiske funksjoner til å benytte prinsippene. Vi har nå laget et e-læringskurs for at det skal bli enklere å forstå og lettere å ta i bruk grunnprinsippene.

Meld deg på dette og andre e-læringskurs hos NSM her:

https://nsm.muniolms.com/no/shop/nsm/category/40

For informasjon om NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet les her:

https://www.nsm.no/grunnprinsipper-ikt