NSM har satt sammen en kurspakke av e-læringskurs som vi mener gir nyttige kompetanse for deg som leder. Tilsvarende kurspakke har vært tilbudt for forsvarssektoren i en periode og har blitt svært godt mottatt. Denne pakken er nå tilpasset, slik at vi også kan tilby den til deg som jobber i sivil sektor – enten det er i offentlig eller privat virksomhet.

Kurset er satt sammen av 4 separate e-læringskurs, med noen tilpasninger – blant annet en innledende forelesning ved fagdirektør Roar Thon. Vi tror du vil bruke 6-8 timer på hele kurset, litt avhengig av hva du kan om stoffet fra før, og i hvor stor grad du går inn i anbefalt tilleggsmateriell. Du kan selvsagt avbryte når du vil, og fortsette på et senere tidspunkt.

Kurspakken "Sikkerhetsstyring for ledere" finner du i vår kursoversikt på Munio.