- Trusselaktører forsøker å utnytte sårbarheter i våre viktigste funksjoner, virksomheter og systemer. Det gjør de ved hjelp av et bredt utvalg virkemidler, som f.eks. avlytting, fysisk inntrenging, verving, oppkjøp og angrep via internett. Dette skaper et komplekst og skjerpet nasjonalt risikobilde, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

NSM vurderer de viktigste utfordringene til å være:

  • Det digitale risikobildet er skjerpet
  • Pandemien har gitt økt risiko
  • Sammensatte trusler gjør oss sårbare

- Det skjerpede digitale risikobildet handler om den teknologiske utviklingen. En utvikling som vi alle har nytte av og som gir oss velferd, trygghet og verdiskaping. Men utviklingen skaper også sårbarheter sier Nilsen.

Koronapandemien har resultert i raskt endrede behov for nye digitale løsninger som fjerntilgang og hjemmekontor. Dette har skapt endrede sårbarheter. Samtidig ser NSM at sammensatte trusler – ofte omtalt som hybride trusler, rammer på tvers av sektorer og nivåer.

Av tiltak trekker NSM-sjefen frem den nye sikkerhetsloven, som trådte i kraft i 2019, som et element.

- Å fortsette implementeringen av sikkerhetsloven med kraft og styrke er nødvendig, fordi loven er helt sentral for å motvirke sammensatte trusler gjennom helhetlig sikring av skjermingsverdige verdier. Sikkerheten må bygges inn i digitaliseringen fra første stund og må ikke komme som et tillegg på slutten, sier Nilsen.

NSM legger frem hele sin rapport Risiko 2021 i forbindelse med Sikkerhetskonferansen i mars. Et kort sammendrag kan leses her (PDF, 248KB).