Dagens Næringsliv har fredag 14. februar en artikkel om at forsvaret ikke vil bruke kryptoutstyr fra Kongsberg Gruppen av frykt for at utstyret ikke er sikkert nok mot spionasje. Den opprinnelige saken inneholdt flere faktafeil, som senere ble delvis korrigert.

Kongsberg Gruppen er hovedleverandør av norskutviklet kryptoutstyr til det norske forsvaret, og saken ga derfor en uriktig og uheldig fremstilling av situasjonen. Kongsberg Gruppen er en nasjonal velrennomert leverandør som vi har full tillit til.

--------

Error about Kongsberg Gruppen in Dagens Næringsliv

In an article published in Dagens Næringsliv on Feb. 14 2020, it is claimed that the Norwegian defense will not use crypto equipment from Kongsberg Gruppen, of fear that the equipment is not sufficiently secured against espionage. The original story contained several factual errors, that were later partially corrected.

Kongsberg Gruppen is a major supplier of Norwegian-developed crypto equipment to the Norwegian defense, and the article gave an incorrect and unfortunate presentation. Kongsberg Gruppen is a nationally reputable supplier that we have full confidence in.