Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og justis- og beredskapsminister Monica Mæland vil innlede. Deretter vil sjef Etterretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef Politiets sikkerhetstjeneste, Hans Sverre Sjøvold, og sjef Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, presentere sine vurderinger rundt aktuelle sikkerhetsutfordringer.

Sendingen kan følges her eller på regjeringen.no.

Nett-tv Felles fremlegging av trusselvurderinger

Se sendingen her

Se sendingen her