NSM Nasjonalt Cybersikkerhetssenter koordinerer og bistår virksomhetene med analyse, rådgivning og tekniske tiltak. Virksomhetene har iverksatt flere konkrete tiltak som forventes å ha effekt.

- Vi opplever til stadighet forsøk på digitale angrep mot norske samfunnsverdier og vil derfor sterkt oppfordre både virksomheter og privatpersoner til å bidra i forebyggende sikkerhetsarbeid, sier avdelingsdirektør Bente Hoff.

Anbefalinger til virksomheter:
Følg NSMs anbefalinger om passord, benytt blant annet tofaktorautentisering og unike passord per tjeneste.

Alle virksomheter anbefales å forsikre seg om at tilstrekkelig logging på e-posttjenester er skrudd på. Dette for å kunne oppdage unormale pålogginger og påloggingsforsøk. 

Antall påloggingsforsøk som kan gjøres mot en konto før den blir låst bør begrenses, og det er viktig å monitorere økninger i låste kontoer.

Begrens datatrafikk fra kilder du ikke stoler på, som anonymiseringstjenester med mer, samt pålogginger fra land virksomhetens ansatte ikke opererer fra i tjenesteøyemed.

Gjennomfør alltid sikkerhetsoppdateringer så snart de er tilgjengelige.

Forøvrig anbefales virksomheter å følge NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Da vil man unngå de aller fleste IKT-hendelser.

Anbefalinger til privatpersoner
Bruk to-faktor autentisering der det tilbys. Ikke bruk samme passord flere steder. Skriv passordene på papir, men beskytt dokumentet som et verdipapir. Bytt alltid standardpassord på produktene du kjøper. Bruk gjerne passordhåndteringsprogrammer hvis det er ønskelig.