NSM oppfordrer norske virksomheter, særlig innenfor olje- og gassektoren, og andre kritiske samfunnsaktører til å utvise økt årvåkenhet. Vi oppfordrer virksomheter til å ha lav terskel for å kontakte NSM eller Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) dersom de observerer aktivitet med potensiell knytning til denne hendelsen.

NSM anbefaler at virksomheter iverksetter hensiktsmessige tiltak for å øke sin motstandsevne mot cyberoperasjoner. Det er i denne forbindelse viktig å ha oppdaterte og gjennomarbeidede beredskapsplaner. Aktører kan forsøke å utnytte situasjonen gjennom phishing-forsøk eller til å spre desinformasjon.

 Ønsker du å varsle NSM? Les hvordan på www.nsm.no/varsle