De tre produktene gir virksomheter en rekke anbefalinger om hvordan de kan beskytte sine verdier mot fysiske, innsidetrusler og digitale trusler.

- I dag lanserer NSM grunnprinsipper for tre svært viktige aspekter innenfor forebyggende sikkerhet, sier NSMs avdelingsdirektør for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner, Frode Skaarnes.

De tre produktene følger den samme oppbyggingen: Identifisere og kartlegge, beskytte, opprettholde og oppdage, og håndtere og gjenopprette.

 - Målet er at grunnprinsippene vil gjøre det enklere for virksomheter å forstå hvordan de kan oppnå og opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå. Grunnprinsippene gir også et godt utgangspunkt for virksomheter underlagt sikkerhetsloven, sier Skaarnes.

Grunnprinsippene finner du her.