– Å få bidra til å bedre samfunnets kunnskap, motivasjon og evne til å ivareta forebyggende sikkerhet står for meg som en av de aller viktigste og mest meningsfulle oppgavene fremover. Jeg gleder meg til å få ta del i dette arbeidet hos NSM, sier Hasse Lindmo.

Lindmo har, i tillegg til sin bakgrunn som kommunikasjonsdirektør, erfaring med kriseledelse, og lang erfaring fra mediebransjen som blant annet redaksjonssjef i NRK, tv-produsent og leder i flere medieproduksjonsselskap.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet jobber både på sivil og militær side med å forebygge, avdekke og håndtere sikkerhetstruende virksomhet. NSM har blant annet et nasjonalt ansvar for å avdekke, varsle og koordinere håndtering av alvorlige cyberangrep.

– Å styrke nasjonens felles evne og bevissthet rundt nødvendig forebyggende sikkerhet er viktig for å møte en krevende sikkerhetssituasjon i årene som kommer. Vi er svært glad for å få Lindmo med oss i dette arbeidet, sier direktør i NSM Sofie Nystrøm.

Lindmo tiltrer i stillingen 1. september og vil være en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighets ledelse.