NSM deltar også på en rekke andre arrangementer, blant annet om cybersikkerhet, smarte sykehus, kunnskapsdeling og lederutfordringer. Se full oversikt under.

Fra NSM stiller direktør Sofie Nystrøm, Lene Bogen Kaland, leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter og Lone Charlotte Petterson, seksjonsleder for cyberanalyse.  

Arrangementer i regi av NSM

Tirsdag 16. august fra 10.00-11.00: Alt vi ikke ser: hvor motstandsdyktige er vi mot nye trusler? 

Årets tema er særlig aktuelt i lys av en endret internasjonal situasjon. Arrangementet er todelt, og fokuserer på aktuelle sikkerhetsutfordringer det er avgjørende for vår nasjonale sikkerhet at vi tar på alvor. 

Hvor: MS Sandnes

Her kan du se arrangementet i opptak.

Del 1 fra 10.00-10.30: Investeringer som utfordrer nasjonale sikkerhetsinteresser

Det internasjonale politiske situasjonen er i endring. Det er også den økonomiske utviklingen. Alle virksomheter besitter verdier, hvem kan være interessert i dine? Og hvorfor? Er det alltid økonomisk vinning som er hensikten bak et oppkjøp eller investering? Hvilke metoder benyttes for å fordekke andre hensikter bak et oppkjøp? Hvilke argumenter bruker kjøper og selger? Ikke minst: hvordan møter Norge denne sikkerhetsutfordringen?

Deltakere: 

 • Sofie Nystrøm, direktør, NSM
 • Maria Ervik Løvold, konserndirektør for Technology & Services i DNB
 • Lars-Göran Larsson, chef för Gruppen för utländska direktinvesteringar, ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) 
 • Charlotte Hafstad Widerberg, advokatfullmektig i Bing Hodneland advokatselskap DA, og stipendiat ved det juridiske fakultet i Oslo, tilknyttet COINS-prosjektet
 • Jan Tobiassen, avdelingsdirektør, Oslo VAV

Del 2 fra 10.30-11.00: Hvor motstandsdyktig er norsk industri mot nye trusler?

Operasjonell teknologi, forkortet OT, har gått fra å være noe som skjer i lukkede miljøer med høy grad av modenhet til å foregå i et «åpent» globalt nettverk som medfører en enorm økning i risiko. Om man ikke forstår den grunnleggende endringen, øker risikoen bare mer.

Endringene i det utenrikspolitiske situasjonen gjør at energisektoren i enda større grad blir et strategisk mål. Selv om vi forutsetter at våre motstandere har en viss grad av fornuft, er vi likevel nærmere en situasjon hvor noen med kapasitet, evne og gjennomføringsevne bevisst skader norsk energisektor gjennom digitale virkemidler.

Denne delen av arrangementet er arrangert i samarbeid med DNV GL.

Deltakere: 

 • Sofie Nystrøm, direktør, NSM
 • Christian Nerland, direktør for global forretningsutvikling, Cyber Security, DNV
 • Maria Bartnes, forskningssjef, SINTEF digital
 • Jannicke Hilland, konserndirektør, Eviny

Arrangementer hvor NSM deltar

Mandag 15. august

Kl. 15.00-15.50: Cybersikkerhet: Hvordan kan vi styrke motstandsdyktigheten til små og mellomstore bedrifter i Norge?

Lene Bogen Kaland, leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter, deltar på arrangementet i regi av IKT – Norge / ECIT. 

Hvor: Castelle

Følg arrangementet digitalt: Cybersikkerhet: Hvordan kan vi styrke motstandsdyktigheten til små og mellomstore bedrifter i Norge? 

Om arrangementet: Taktskiftet i cyberaktivitet mot Norge skjerper den digitale risikoen. Fra 2019 til 2021 har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sett en tredobling i antall alvorlige hendelser og cyberoperasjoner. Flere rapporter, blant annet NSMs risikovurdering Risiko 2022 avdekker at sikkerhetsklimaet har blitt kaldere. Det siste året har det vært en markant økning i mengden hendelser. Dette rammer bredt – på tvers av alle sektorer.

Deltakere: 

 • Øyvind Husby, administrerende direktør, IKT-Norge
 • Hugo Klemmestad, CISO, ECIT
 • Lene Bogen Kaland, leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NSM)
 • Odin Johannesen, administrerende direktør, Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)
 • Iselin Paulsen, Head of Communications, ECIT

Tirsdag 16. august

Kl. 08.30-09.30: Passord er farlig og utdatert. Hva nå?

Lone Charlotte Petterson, seksjonsleder for cyberanalyse i NSM, deltar på arrangementet i regi av PONE Biometrics.   

Hvor: No1Sportsbar

Følg arrangementet digitalt: Passord er farlig og utdatert. Hva nå?

Om arrangementet: Cyberkriminaliteten og teknologien utvikler seg i en rasende fart. Hvordan kan næringslivet håndtere cybertruslene? Hvor ofte er dette til diskusjon i styrerommet? Hvordan kan Norge jobbe for å redusere egen sårbarhet? Og hva er de reelle alternativene til passord?

Deltakere: 

 • Halvor Molland, informasjonsdirektør, Norsk Hydro ASA
 • Lone Charlotte Pettersen, seksjonsleder for cyberanalyse i NSM
 • Tjerand Silde, stipendiat NTNU, sikkerhets- og kryptografiekspert i PONE Biometrics
 • Jan-Erik Skaug, daglig leder, PONE Biometrics

Kl. 10.00-11.00: Alt vi ikke ser: hvor motstandsdyktige er vi mot nye trusler? (i regi av NSM)
NSM inviterer til et todelt arrangement, som tar for seg aktuelle sikkerhetsutfordringer det er avgjørende for vår nasjonale sikkerhet at vi tar på alvor. Se full beskrivelse av arrangementet øverst i artikkelen. 

Hvor: MS Sandnes

Følg arrangementet digitalt: Alt vi ikke ser: nye sikkerhetsutfordringer som treffer norske virksomheter

Onsdag 17.8

Kl. 08.30-10.00: Vil morgendagens cyberangrep knekke Norge?

Lene Bogen Kaland, leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter, deltar på arrangementet i regi av PWC.

Hvor: Vision of the Fjords

Følg arrangementet digitalt: Vil morgendagens cyberangrep knekke Norge?

Om arrangementet: Det er det verdens ledere frykter mest av alt. Cyberangrep. Men hva bør vi gjøre for å beskytte oss mot angrep på samfunnskritisk infrastruktur? Hvem er det som spionerer på norsk industri og Norge? Hva skjer med Russland og Kina?

Deltakere: 

 • Lene Bogen Kaland, leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NSM)
 • Anders Hardangen, sikkerhetssjef, DNB
 • Karsten Friis, seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
 • Eldar Lorentzen Lillevik, partner, PwC
 • Olav Skard, leder, NC3 (nasjonalt cyberkrimsenter)
 • Ane Louise Winsvold Gundersen, cyberrådgiver, PwC
 • Robin Lunde, etisk hacker, PwC

Kl. 09.00-10.00: Trusler mot Norge med krig i Europa

Direktør Sofie Nystrøm i NSM deltar på dette arrangementet i regi av Telenor. 

Hvor: Vitenbiten, Kystveien 2

Følg arrangementet digitalt: Trusler mot Norge med krig i Europa

Om arrangementet: I år ønsker Telenor å løfte kunnskap om trusselforståelse og samfunnssikkerhet frem i debatten. Telenor ønsker å sette fokus på topplederansvar, kompleksitet, behov for tverrsektorielt og nordisk samarbeid, og om samfunnskritisk infrastruktur i fred, konflikt, krise og krig. 

Deltakere: 

 • Harald Sunde, leder, Totalberedskapskommisjonen
 • Anne Marit Panengstuen, konsernsjef, Nortura
 • Pål Nedregotten, konserndirektør, Amedia
 • Sofie Nystrøm, direktør, NSM
 • Elisabeth Sørbøe Aarsæther, direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Ingjerd Schou (H), stortingsrepresentant, utenriks- og forsvarskomiteen
 • Nils Kristen Sandtrøen (Ap), stortingsrepresentant, transport- og kommunikasjonskomiteen
 • Petter-Børre Furberg, administrerende direktør, Telenor Norge

Kl. 12.15-12.45: Finanscafe: Cyber-sikkerhet – er vi gode nok?

Lene Bogen Kaland, leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter, deltar på arrangementet i regi av Finans Norge.

Hvor: Thon Hotel Arendal

Følg arrangementet digitalt: Finanskafé: Cyber-sikkerhet - er vi gode nok?

Om arrangementet: Mange bedrifter opplever å bli hacket. Krigen i Europa aktualiserer i enda sterkere grad vår sårbarhet i det digitale domenet. Finansnæringen er kritisk infrastruktur som åpenbart er et mål for onde krefter. Har vi gode nok forsvarsmekanismer og klarer vi å samarbeide godt nok for å stå imot? Hvordan skal vi ruste oss for å sikre at samfunnet ikke bryter sammen fordi digital infrastruktur blir tatt ned.  

Deltakere: 

 • Lene Bogen Kaland, leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NSM)
 • Maria Løvold, konserndirektør for Technology & Services, DNB
 • Rune Carlsen, sikkerhetssjef, KLP
 • Vera Sønsthagen, leder for Utreding, Gjensidige

Kl. 13.00-14.00: Hybride trusler: Hvordan beskytter vi oss mot statlige digitale angrep?

Direktør Sofie Nystrøm i NSM deltar på dette arrangementet i regi av Microsoft. 

Hvor: Madam Reiersen

Følg arrangementet digitalt: Hybride trusler: Hvordan beskytter vi oss mot statlige digitale angrep?

Om arrangementet: Innslaget av digitale trusler mot Norge, våre allierte og våre partnere blir stadig større. Hvordan beskytter vi norske interesser og virksomheter mot målrettede digitale angrep utenfra? Og hvordan kan teknologi styrke den norske motstandsdyktigheten mot cyberangrep?

Deltakere:

 • Sofie Nystrøm, direktør, NSM
 • Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant, Høyre
 • Karsten Friis, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, NUPI
 • Casper Klynge, VP European Government Affairs, Microsoft
 • Peter Gitmark, leder samfunn, Hill+Knowlton Norge

Kl. 15.00-15.50: Sikre smarte sykehus

Lene Bogen Kaland, leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter, deltar på arrangementet i regi av EHiN og DNV GL.

Hvor: Bankgården

Følg arrangementet digitalt: Sikre smarte sykehus

Om arrangementet: Nye teknologier og bedre arbeidsformer fører også til at sykehus-virksomheten utvides utover tradisjonelle grenser. I sum gir dette en større digital avhengighet og eksponering som gjør sykehusene mer sårbare for cyberangrep.  

Deltakere: 

 • Lena Nymo Helli, Finnmarkssykehuset/Norway, Norway Health Tech
 • Terje Gårdsmoen, teamleder bygg, teknikk og teknologi, Nye OUS
 • Lene Bogen Kaland, leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NSM)
 • Øyvind Grinde, informasjonssikkerhetsleder, Helse Sør-Øst RHF
 • Moderator: Trond Solberg, Cyber Security Services, DNV
 • Moderator: Morten Thorkildsen, digital helse, OUS

Kl. 16.30-17.15: Cyber SEC for SMB

Lene Bogen Kaland, leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter, deltar på arrangementet i regi av LØRN AS

Hvor: Sparebanken Sør

Følg arrangementet digitalt: CYBER SEC for SMB 

Om arrangementet: SMBene er daglig mål for ulike cybertrusler som kan skade virksomhetene både på kort og lang sikt. Utfordringene til disse bedriftene dreier seg om hvordan de skal etablere gode tiltak som står i forhold til trusselen de står overfor. De fleste av SMBene har begrensede budsjetter innen sikkerhet, og de mangler kompetanse til å finne gode løsninger. Konsekvensen av et angrep kan være at bedriften eller andre deler av verdikjeden de er en del av, kan utsettes for tap av intellektuell eiendom eller økonomiske- og omdømmemessige tap. Derfor er det avgjørende at SMBer tar dette scenariet på alvor, og at de tar grep og sikrer virksomhetene sine. Spørsmålet er jo bare: hvordan gjør vi dette?

Deltakere: 

 • Frode Skaarnes, Partner/COO, LØRN AS
 • Lene Bogen Kaland, leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NSM)
 • Hans Christian Pretorius, Partner, KPMG
 • Espen Agnalt Johansen, Director of Security, Visma