Utstyr på hjemmekontoret er ikke alltid like godt sikret som det på jobben, og dermed er det viktig å tenke på sikkerheten til hjemmenettverket, fordi man via dette nettet får tilgang til bedriftens interne systemer og data.

I denne situasjonen kan det være verdt å stille seg noen spørsmål:

Har du oversikt over hvem som har tilgang til ditt hjemmenettverk? Aner du hvor mange ganger noen i familien har delt passordet på det trådløse nettet med vennene sine? Har du en gang delt passordet med naboen? Det var kanskje ikke så nøye tidligere, men nå er det kanskje mer kritisk det du arbeider med hjemmefra?

Hva med ruteren du har hjemme? Er den sikret på en god måte? Har den fremdeles standardpassordet fra fabrikken? Norske internett-leverandører har de siste årene blitt stadig flinkere i å ta driftsansvaret for ruteren til kundene. Det vil si at de styrer den med tanke på adgangskontroll, og gir bedre sikkerhetskonfigurasjon og rutiner med tanke på sikkerhetsoppdateringer.

Husk at rekkevidden (dekningen) for hjemmenettverket kan gå langt utenom huset eller leiligheten du bor i. Det gjør det ekstra viktig å sikre tilgangen med et sterkt passord, en profesjonell aktør bruker ikke lang tid på å knekke et svakt passord.

Det er grunn til å anta at en del fortsatt sitter med eldre rutere med standardpassord og andre sikkerhetsmessige sårbarheter. En eldre ruter med et standard passord vil være et enkelt mål for en profesjonell og målrettet aktør. Hvis du har en av disse, så er tiden inne til å oppgradere nå! 

Er du i tvil om sikkerheten på ditt lokale hjemmenettverk, gjør omgående noen tiltak: 

  1. Bytt admin-passordet til ruteren
  2. Bytt passordet på det trådløse nettet ditt
  3. Hold oversikt over hvem som får passordet til det trådløse nettet. I en familie kan de voksne taste inn passordet til barnas trådløse enheter.
  4. Vurder bruk av mobilnettet (4G) som et alternativ for pålogging til jobben.
  5. Hvis du arbeider i en sektor med kritisk infrastruktur, og du har en eldre ruter hjemme, vurder å be internettleverandøren om en nyere utgave som er driftet av leverandøren.

Vi er i en situasjon hvor den ansatte i langt større grad må ta ansvar for IKT-sikkerheten enn tidligere. Heretter må man kanskje se sitt private nett som en utvidelse av jobbens nett. Dette vil oppleves som en uvant situasjon for mange, søk derfor råd for eksempel hos bedriftens IKT-avdeling og hos din internett-leverandør. Les også nettvett.no og NSM sine sider om koronasituasjonen.