- Vi er en virksomhet med veldige gode og sterke fagmiljøer. Det er et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og mange sitter tett på saker som skal videre til departementer og andre styrende organer. Det gjør hverdagen spennende, og til tider hektisk. Det sier Åsa Eriksson i NSMs HR-avdeling.

I tillegg til at man får drive med det man er god til, er Nasjonal sikkerhetsmyndighet en arbeidsplass som ønsker balanse mellom jobb og fritid. Her skal det være tid til henting av barn på skoler og barnehager, og det er lagt til rette for trening i arbeidstiden.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er også en del av kompetansereformen i forsvarssektoren. Reformen skal forbedre måten sektoren tiltrekker, ivaretar og utvikler menneskelige ressurser på. Sektoren skal bli en moderne kompetanseorganisasjon som er i stand til å møte fremtidens behov for mangfold, og både bredde- og spisskompetanse.

Flere typer stillinger

Hva slags stillinger er det behov for i NSM?
– Vi trenger både jurister, samfunnsvitere og teknologer. Vi er ofte ute etter folk med IKT-faglig bakgrunn, som for eksempel ingeniører, sier Eriksson.

Hva skal folk gjøre hvis de ønsker å jobbe i NSM?
– Følg med oss på våre nettsider, sier hun. – Møt oss på messer og konferanser, hvor vi kommer til å være i tiden fremover. Vi har også en åpen søknadsløsning hvor du kan søke om å jobbe hos oss, uavhengig av hva slags stillinger som er lyst ut.