Målgruppen for informasjonsmøtet er virksomheter som tilbyr tjenester for hendelseshåndtering, og som ser det som aktuelt å søke om godkjenning.

Møtet gjennomføres onsdag 30.mars fra klokken 11:00 – 13:30 i NSMs kurssenter i Sandvika. Adressen er Otto Sverdrups plass 4, inngang B. Alternativt kan inngang C fra Malmskriverveien benyttes.

Hensikten med møtet er å informere om NSMs godkjenningsordningsordning, herunder hensikten og bakgrunnen for ordningen. NSM vil på overordnet nivå også informere om krav og saksbehandlingsprosess.

Av plasshensyn gis hver virksomhet anledning til å stille med maksimalt to personer.

Påmelding gjøres pr. e-post til [email protected]

NSM ber om at e-post med påmelding gis tittel «Påmelding til informasjonsmøte om godkjenningsordning – (firmanavn). NSM ber samtidig at navn på deltakere fra virksomheten oppgis i e-posten.

Frist for påmelding er 22. mars kl. 16:00.

Vi ønsker velkommen!