Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF ser alvorlig på situasjonen, og innbruddet er meldt til politiet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet ble kontaktet av HelseCERT og etablerte umiddelbar kontakt med helseforetaket. Partene i Felles cyberkoordineringssenter (FCKS) – Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten, PST og Kripos jobber samlet i denne saken med hendelseshåndtering, teknisk analyse og aktøranalyse. 

Etatene har bistått med betydelige ressurser for å avklare saken.

Det kan så langt ikke konkluderes med hvem som står bak. 

- Dette er en alvorlig sak som vi tar på største alvor. Vi har satt betydelig ressurser inn for å bistå helsemyndighetene og håndtere situasjonen. Av hensyn til hendelseshåndteringen kan vi på det nåværende tidspunkt ikke gå i nærmere detalj om angrepet, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet på vegne av FCKS.