Sammen med en rekke internasjonale partnere har derfor NSM nå bidratt til en veileder om innebygd sikkerhet, dette er et viktig supplement til andre produkter som NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Innebygd sikkerhet stiller krav til leverandørene for at de skal bidra til at digital sikkerhet blir mindre krevende for brukere av digitale tjenester og produkter. Dette er helt nødvendig for at små og mellomstore bedrifter og norske kommuner skal være i stand til å etablere og forbedre god sikkerhet i sin egen digitale infrastruktur.

https://www.cisa.gov/news-events/news/cisa-us-and-international-partners-announce-updated-secure-design-principles-joint-guide

https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/secure-by-design