Norsk kryptopolitikk skal bidra til å opprettholde nasjonal kryptokompetanse og gjøre Norge rustet til å møte utfordringene med kvantedatamaskiner. Regjeringen viderefører prinsippet om at kryptoteknologi som benyttes til å beskytte nasjonal høygradert informasjon skal være underlagt nasjonal kontroll.

– Man har her anerkjent behovet for en sterk kryptokompetanse, og man har gitt NSM en fremtredende rolle med tanke på å realisere politikken. Politikken vil videreutvikle NSMs kompetanse utover dagens nivå, og vi vil jobbe målrettet for å operasjonalisere politikken, sier avdelingsdirektør for avanserte digitale trusler i NSM, Hans Robert Bjørnaas. 

– Ved å følge opp målsettingene i den norske kryptopolitikken vil vi bidra til å opprettholde en levedyktig norsk kryptoindustri. Dette er viktig for sikre nødvendige leveranser til forsvarsektoren. En nasjonal kryptoindustri er dessuten viktig for å videreføre Norges posisjon som kryptoleverandør til NATO, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Kryptoteknologi må brukes i alle samfunnssektorer både for å understøtte sikkerhet i IKT-systemer, for å sikre personopplysninger, for å realisere offentlige, digitale tjenester og for å sørge for sikker elektronisk kommunikasjon i forvaltningen og i næringslivet. Bruken av kryptoteknologi er også avgjørende for å bevare tilliten til nye digitale tjenester i det norske samfunnet.

– Bruk av kryptoteknologi er en forutsetning for de aller fleste digitale sikkerhetstiltak, både i privat og offentlig sektor. Jeg fremhever også bruk av kryptologi som særdeles viktig for å oppnå borgernes grunnleggende behov for personvern, både personopplysningsvern og kommunikasjonsvern. Regjeringen prioriterer derfor digital sikkerhet høyt, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Les mer her: Rapport - Forsvarsdep-Kryptopolitikk-web02.pdf

Pressemelding regjeringen.no 19.11, gjengitt med unntak av sitat Hans Robert Bjørnaas.