mnemonic AS har søkt om å inngå i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sin kvalitetsordning for digital hendelseshåndtering. NSM bekrefter at søknaden dokumenterer at mnemonic tilfredsstiller kravene til deltagere i denne kvalitetsordningen, som gjelder bruk av tredjepartsleverandører innen hendelseshåndtering. Selskapet er det andre som blir bekreftet som en del av ordningen.

I august 2016 offentliggjorde NSM sin kvalitetsordning for bruk av tredjepartsleverandører innen hendelseshåndtering. I september 2017 mottok NSM en søknad fra mnemonic på NSMs ordning, og det er nå klart at selskapet tilfredsstiller ordningens krav. mnemonic er den andre søkeren som tilfredsstiller kravene, og mnemonic vil inngå i ordningen frem til 1. januar 2019. BDO CERT ble presentert som det første selskapet i kvalitetsordningen i juni 2017.

- Ordningen har primært to formål. For det første skal den gjøre det mulig for virksomheter å velge leverandører som er vurdert å ha tilfredsstillende tjenestekvalitet innen IKT-hendelseshåndtering. Dette vil kunne hjelpe bedrifter som rammes av slike hendelser til å finne gode løsninger. For det andre skal ordningen bidra til å heve den generelle sikkerhetskompetansen i Norge. God sikkerhet i Norge krever at vi er i stand til å bygge opp et dyktig miljø på området og at vi tenker nytt og annerledes, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

- mnemonic har mer enn 15 års erfaring med hendelseshåndtering, og er blant de ledede miljøene i Norge på datasikkerhet. Derfor var det naturlig for oss å bli med i dette programmet, og vi er svært positive til NSMs kvalitetsordning. Vi har fra før et godt samarbeid med NSM gjennom vårt forskningsprosjekt Semi-Automated Cyber Threat Intelligence (ACT) og styret i CCIS. Nå ser vi frem til å styrke dette samarbeidet ytterligere, sier adm. direktør Tønnes Ingebrigtsen i mnemonic.

NSM har stilt strenge, men relevante krav til de som ønsker å søke på ordningen. Søkerne må ikke bare dokumentere at de rent teknisk sett kan håndtere en hendelse, men de må tilfredsstille definerte krav på ni ulike områder innen hendelseshåndtering. Dette omfatter områder som blant annet organisasjon, prosess, kompetanse, verktøy og rapportering.

- I sin søknad dokumenterer mnemonic gode rutiner og god kompetanse innen hendelseshåndtering. Vi synes det er svært gledelig at mnemonic nå blir med oss i prosessen videre, og det bekrefter ordningens relevans som et forebyggende sikkerhetstiltak for det norske samfunnet. Den erfaringen vi nå får sammen vil være til stor hjelp for å eventuelt kunne utvikle ordningen og arbeidsmåten ytterligere, avslutter Nilsen.