I dag ble boken ”The City between Freedom and Security” lansert på Litteraturhuset i Oslo. Boken ser på hvordan man kan planlegge byutvikling, med tanke på både sikkerhet og tilgjengelighet. Prosjektet er i regi av Bergen Arkitekthøgskole (BAS), med støtte fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og COWI.

”The City between Freedom and Security” studerer det polariserte feltet mellom statens og næringslivets ønske om å sikre byens rom og ideen om byen som en arena for et åpent og tilgjengelig sivilt samfunn, direkte demokrati, ytrings- og forsamlingsfrihet.

− Det er viktig å øke forståelsen for sikringstiltak i det offentlige rom. NSM er opptatt av hvordan kunnskap om sikkert design, som alternativer til festningspreget sikkerhet, skal kommuniseres til relevante kompetansemiljøer. «The City between Freedom and Security» er et ledd i denne strategien, sier Håvard Walla i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Med utgangspunkt i debatten rundt gjenoppbyggingen av Regjeringskvartalet i Oslo etter terrorangrepet i 2011, formidler boken motstridende og sammenfallende posisjoner i skjæringspunktene mellom arkitektur/urbanisme, og sikkerhet/demokrati, gjennom stemmene til internasjonale sikkerhetseksperter, demokratiforkjempere og andre.

- Boken har allerede fått oppmerksomhet som kreativ og nytenkende. Med dette prosjektet ønsker NSM å nå ut til en ny generasjon arkitekter og skape forståelse for de utfordringer man står overfor når det gjelder utforming av sikkerhet i det offentlige rom. Hensikten med boken er å videreføre funnene og ivareta kunnskapen opparbeidet under studiet, sier Walla.

Basert på et internasjonalt masterkurs ved Bergen Arkitekthøgskole, utført i dialog med NSM, COWI og PST, binder boken sammen artikler, intervjuer, analytiske tegninger, arkitektoniske utforskninger, et leksikon med relevante begreper, og fotofortellinger som dokumenterer feltarbeid i Storbritannia, USA, Spania og Midtøsten.

”The City between Freedom and Security” er publisert av forlaget Birkhäuser, og kan bestilles hos de fleste nettbokhandlere.

For mer informasjon, se www.citysecure.org.