«Den tryggingspolitiske situasjonen i Europa og nærområda våre er i dag meir usikker og uføreseieleg enn på lenge. Internasjonale konfliktar, terrorhandlingar, nettangrep og hybride truslar, inkludert informasjonsoperasjonar, har prega nyheitsbiletet i 2016.»

Dette skriv Nasjonal tryggingsorgan (NSM) i sin årsrapport, som vert publisert i dag.