NSM etablerte i 2016 en egen godkjenningsordning for leverandører av tjenester innen håndtering av IKT-sikkerhetshendelser. Netsecurity vil inngå i ordningen frem til november 2022.

- I sin søknad dokumenterer Netsecurity AS at de har nødvendig kvalitet om IKT-sikkerhet og at de er en leverandør man kan stole på for å håndtere IKT-sikkerhetshendelser. Inkluderingen av Netsecurity betyr at Norge nå har fire meget gode leverandører som inngår i ordningen. Dette gir valgmuligheter for bedrifter som etterspør slike tjenester. Det bekrefter også ordningen som et relevant og etterspurt forebyggende sikkerhetstiltak for det norske samfunnet, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

NSM har stilt strenge, men relevante krav til de som ønsker å søke på ordningen. Søkerne må ikke bare dokumentere at de rent teknisk kan håndtere en hendelse. De må også tilfredsstille definerte krav på ni ulike områder. Dette omfatter blant annet organisasjon, prosess, kompetanse, verktøy og rapportering. Netsecurity tilfredsstiller disse kravene på en god måte.

- Netsecuritys hovedfokus er å bistå kunder med å redusere risiko knyttet til IKT uten at dette påvirker nytteverdien eller brukeropplevelsen. Vi har levert hendelseshåndtering over flere år og NSMs godkjennelse er en anerkjennelse for den jobben og kvaliteten vi leverer, sier Jan Søgaard, administrerende direktør i Netsecurity.

BDO CERT ble presentert som det første selskapet i kvalitetsordningen i 2017, mnemonic AS kom til senere samme år, og Atea AS i 2018.

Les mer om kvalitetsordningen her.