Nettvett.no har eksistert siden 2005, men blir videreutviklet og revitalisert gjennom dette samarbeidet. Nettsiden skal bidra til sikrere bruk av internett for innbyggere og mindre og mellomstore bedrifter som er nettsidens målgrupper. 

- Formålet med nettsiden er å bidra til koordinert og bedret informasjon om sikkerhet og sikkerhetskultur for de definerte målgruppene. Vi har driftet Nettvett.no i mange år, men ser at vi kan høste store gevinster ved å samarbeide med andre etater som har IKT-sikkerhet på toppen av sin agenda, sier Torstein Olsen, direktør i Nkom.

NorSIS skal ha redaktøransvaret for nettvett.no og vil ha det daglige ansvaret. Nkom og NSM er med på eiersiden og skal aktivt bidra til innholdet og nettsidens utvikling. Avtalen gjelder for en prøveperiode på to år.